top of page

HISTORIE: Ontstaan en ontwikkeling IGOP

Bijgewerkt op: 11 jul. 2023

en van het werk van Edu Feltmann


In 1967, na afronding van zijn studie sociale- en organisatiepsychologie - waarbij hij als werkstudent eerst vier jaar werkte op de afdeling Opleidingen van de Vliegtuigenfabriek Fokker op Schiphol en daarna drie jaar als organisatie-adviseur bij het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie AvB in Utrecht - vestigde Edu Feltmann (geb. 1937) zich als zelfstandig adviseur, trainer en begeleider van organisatie-ontwikkeling.


Zijn trainings- en adviespraktijk groeide snel en enkele stagiaires bleven na hun afstuderen bij hem 'in dienst'.


Vliegtuigfabriek Fokker 60 jaar (1979)


In 1972 werd deze praktijk een BV, met de naam: IGOP, Instituut voor Groeps- en Organisatiepsychologie. Klanten waren een diversiteit van grote tot kleine profit- en non-profit organisaties, bedrijven, instellingen in de gezondheidszorg, ministeries, banken, media, en vele anderen. De voornaamste professionele 'diensten' vanuit het IGOP waren in die jaren: stimuleren en begeleiden van processen van Organisatie-Ontwikkeling bij de bovengenoemde klanten, het geven van "Training in Groepsgedrag"(de TIG) en het opleiden van medewerkers uit de klant-organisaties tot 'Begeleiders van Organisatie-Ontwikkeling en Groepsgedrag' (in de leergang BOOG).


De klanten en cursisten van het IGOP vonden de visie en werkwijze van deze groep adviseurs vernieuwend en inspirerend, of zelfs 'hun tijd vooruit'. Bij steeds meer vooruitstrevende managers, bestuurders en professionals vonden zij een instemmend gehoor.


In de daarop volgende jaren ontwikkelden alle medewerkers zich van 'werknemer' tot zelfstandig werkende professional en ook Edu wilde niet nog langer 'werkgever' zijn, maar liever belangeloos en onbevangen aandacht kunnen geven aan zijn klanten en cursisten.


Vanaf eind jaren '70 is het IGOP dus de éénmans adviespraktijk van Edu Feltmann, van waaruit hij samenwerkt met in de loop der jaren verschillende zelfstandig gevestigde collega's (wie dat nu zijn: zie onder 'Over IGOP'). Wat hen verbindt zijn drie fundamentele wensen / opvattingen|:

  • professioneel 'belangeloos' zijn en zich (dus) niet tijdens hun werk met klanten / cursisten, gebonden voelen aan eventuele eigen bureau-belangen

  • het is waardiger te werken vanuit eigen aandacht, betrokkenheid, enthousiasme en verwondering, dan daartoe 'aangestuurd' te worden door regels of een eigen 'bureau-management';

  • de rollen en posities van 'werkgever' en van 'werknemer' passen niet bij ons en niet bij ieders eigen stijl van werken (bijvoorbeeld als 'denkadviseur').

Zijn ideeën (c.q. idealen) over Humanisering en Vermaatschappelijking als de centrale waarden en doelen van Organisaties, en over hoe daartoe te adviseren, begeleiden en trainen, droeg Edu uit in zijn trainingen en advieswerk, op congressen en symposia voor managers en adviseurs, als gastdocent op enkele universiteiten, bij het Sioo, de Baak, etc.


Ook publiceerde hij daarover: in een boek ("Een oog over OO", uitgave Kluwer, 1976); in artikelen voor diverse tijdschriften, en in zijn proefschrift ("Adviseren bij Organiseren", KUB-Tilburg, 1984).


In 1996 introduceerde hij het woord 'denkadviseren' als aanduiding voor zijn psycho-linguïstische, ontstroevende, belangeloze en verwonderde stijl van adviseren.

In 2010 verscheen daarover het boek: "Denkadviseren, over de relatie tussen de taal, het denken en de problemen van mensen in organisaties", door Feltmann, Lubbers, Metsemakers en Dijkgraaf, bij uitgeverij Mediawerf. De drie laatst genoemde auteurs waren in 2006 cursist in de LIK en zij namen het initiatief tot schrijven van dit boek.


Mede onder invloed van de opkomst in de jaren '80 en '90 van het 'vrije markt' ideaal en het daarmee verbonden 'no-nonsens' denken in de politiek en bedrijfskunde, en gestimuleerd door de kritiek, verwondering en reflecties daarop vanuit het 'post-moderne' denken, verdween de belangstelling van Edu / bij het IGOP, voor 'adviseren en trainen als professionele bijdrage aan ontwikkeling of zelfs verbetering van organisaties'.

In plaats daarvan groeide zijn aandacht voor een meer intieme vraag: de vraag of en hoe mensen (wij, jij, ik), in en buiten ons werk en organisaties, een zeker spanning of strijdigheid ervaren - en hoe wij daarmee 'omgaan'- tussen enerzijds ieders 'maatschappelijke plicht' om 'iets nuttigs en zinvols te doen als bijdrage aan de samenleving' en anderzijds ons 'menselijk verlangen' om zelf en samen 'de waardigheid van het bestaan' te ervaren, om glimpen te zien van 'het Mysterie' en om af en toe te ontsnappen aan je 'ik-bewustzijn' in ontstroevende momenten van poëtica....!

(zie voor meer hierover: 'Doen wij Beschaafd?' op deze website).


Dr. Edu Feltmann, IGOP
Dr. Edu Feltmann, IGOP

Daardoor verschoof het accent in de dienstverlening door IGOP / Edu Feltmann van: 'ondersteuning bij groeps- en organisatie-ontwikkeling', naar: 'beschikbaar zijn als denkadviseur' voor personen en groepen die - via opleiding, training, coaching en/of in een of meer adviesgesprekken - de grenzen in hun denken en discours willen opzoeken, onderzoeken en ontstroeven, om dan zelf hun balans te (her)vinden tussen nuttig doen en waardig zijn.


In alle zeven op deze website genoemde 'activiteiten', die momenteel vanuit het IGOP worden aangeboden, proberen wij 'congruent' te zijn met deze basishouding als denkadviseur: beschikbaar, aandachtig, zonder bemoeizucht, bij elk gesprek met onze klanten en cursisten, over hun leven en werk.


Deze stijl, Denkadviseren, is in organisatieland een nog tamelijk ongewone wijze van adviseren. Des te meer verheugend en stimulerend is het dan ook dat niettemin vele en heel diverse mensen, groepen en organisaties, ook vandaag weer onze klanten en cursisten willen zijn!


Sinds 2022 worden de Leergang, Opleiding, Training en Workshop in Denkadviseren, niet meer door Edu alleen gegeven, maar samen met zijn jongere collega (en oud-deelnemer aan de LIK in 2008) drs. Jorrit Stevens, die sindsdien, op verzoek van Edu, ook de organisatie en administratie van deze aanbiedingen verzorgt, vanuit de nieuwe door Jorrit ontworpen en beheerde website www.denkadviseren.nl

83 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page