top of page

ZOEKT U EEN COACH?

Coaching

ZOEKT U EEN COACH ?

Meestal reageren wij positief als iemand ons vraagt of we haar of hem willen coachen: we maken dan een afspraak voor een intake-gesprek waarin we die vraag en onze mogelijke bijdrage daaraan nader verkennen.

 

De mensen die ons vragen hen persoonlijk te coachen, werken doorgaans in een functie als bestuurder, als leidingevende, als manager, of als professional / adviseur, en zij zoeken, zeggen ze dan : "een ervaren, professionele gesprekspartner, die hen een tijdje kan/wil coachen, ter verbetering ( of verdieping, of versterking, of verbreding, of 'ontstroeving' etc, ) van hun eigen professionele en/of persoonlijke optreden en kwaliteit"...

 

Dat woord 'coachen' lijkt een voor velen vertrouwde vakterm.

Wat er echter precies mee wordt bedoeld, kwa inhoud en vorm of methode, blijkt echter toch per coachee (en zelfs per gesprek!) wel verschillend te kunnen zijn.

 

Naar onze ervaring wordt de 'coachings-kwaliteit' en diepgang van een coachingsgesprek, of van een coachingstraject (meerdere gesprekken), meer bepaald door de aard / kwaliteit van de aandacht en interactie in de gesprekken, dan door de feitelijke inhoud, structuur of agenda die men volgt.

 

Het gaat niet alleen om hoe/waarmee de coach reageert op wat de coachee te berde brengt, en hoe de coachee die reactie vervolgens verstaat, interpreteert en verwerkt en wat hij daarvan dan laat merken in zijn 'antwoord' aan de coach. 

Want vooral daarna wordt het echt spannend en cruciaal !

 

De reactie, interventie, of  feed-back, die de coach dán geeft, dus op dat denkproces ' hier en nu ' van de coachee, op diens zeer persoonlijke proces van "verstaan, interpreteren en verwerken", is naar ons idee het scharnierpunt dat er bij coaching toe doet.

 

Want juist in die reactie op wat er hier en nu gebeurt in het denken en in de beleving van de coachee, kan de coach de coachee echte ' stof tot nadenken'  aanbieden, bijvoorbeeld door de coachee dan te attenderen op hoe/wat deze ook, of in plaats van, had kunnen 'verstaan, interpreteren en verwerken' !

 

Via 'onderzoek', 'confrontatie' en 'verheldering' van wat zich in de interacties tijdens het coachingsgesprek voordoet, werkt (onze) 'coaching' voor de coachee als een (in)spannende ad-hoc 'training' en ontwikkeling van haar/zijn vermogen tot ( ruimer, gevarieerder, etc. ) denken, oordelen en handelen in allerlei werk- en levenssituaties.

 

Als wij iemand coachen leggen wij in het coachingsgesprek de focus van onze eigen aandacht en feed-back dus graag ook op wat de coachee 'hier en nu' denkt, voelt, fantaseert en doet - terwijl het gesprek natuurlijk inhoudelijk vooral gaat over wat de coachee elders ( in diens werk of thuissituatie) doet, ervaart, oordeelt, etc..

 

Meestal beginnen wij een coachingsgesprek zonder al te veel structuur vooraf (zonder dwingende agenda) maar simpelweg met de vraag : "Wat kom je ( vandaag, hier ) doen/vertellen/vragen/zoeken/ etc., en wat wil je daarbij ( nu, in dit gesprek ) van mij ?". ( Of : " en hoe of waarmee kan ik jou daarbij nu helpen ?" ). 

 

Deze wijze van aandacht geven aan de coachingswensen van onze klanten, is voor ons een vorm van 'denkadviseren'.

 

Toch is 'coaching' hier een beter woord, omdat wij ons, in die speciale rol van 'coach' , bij de keuze van onze suggesties, interventies en feed-back, sterker en meer bewust dan in de rol van 'adviseur', laten leiden door onze eigen voorkeur voor ( iets bij te dragen aan) articulatie en verheldering van menselijke 'waardigheid'  (van onze coachees), dan aan het vergroten van vooral de functionele / instrumentele waarde of 'nuttigheid' van mensen.

Misschien is deze waarde-oriëntatie, dit welhaast ' romantische' referentiekader, een belangrijk kenmerk voor meerdere vormen en stijlen van coaching, en niet speciaal iets unieks voor een 'denkadviserende' coach?  

 

In elk geval ervaren wij de vraag van iemand, om haar of hem te willen coachen, steeds weer als een heel bijzonder en 'intiem' verzoek: we voelen het als een invitatie om een tijdje van of bij die persoon een heel aandachtige en respectvolle, maar tevens een heel onbevangen en verwonderde gast te willen zijn. Een gast die blijkbaar even nodig is om met 'ogen van de vreemdeling' de gastheer of -vrouw te helpen het 'andere', het bijzondere en het vele wat nog mogelijk is (weer) te gaan zien of  te ontdekken, als ze samen rondlopen in het huis en in de tuin en in het (professionele) leven van die gastheer/-vrouw, waarin alles voor hem/haar zo 'bekend en vanzelfsprekend' is geworden....

 

Een goede coach is in onze opvatting een onbevangen aandachtige, interventiekundige vakman/-vrouw, met bijzondere affiniteit voor en bedrevenheid in fijnzinnig 'gastmanschap'.

Een goede coachee is iemand die graag zo af en toe 'het andere' wil leren, bij voorkeur van een 'vreemde gast in huis' !

En die twee samen zullen genieten van de poëtica van elk goed coachingsgesprek waarin het vertrouwde vreemd en het vreemde vertrouwd zal worden.... !

 

ZOEKT U EEN COACH ?

Dan nodigen wij u graag uit voor een ( gratis ) intake-gesprek.

Daarna kunt u beslissen of onze benadering voor u voldoende 'coachend' is, om u te ondersteunen bij wat u wilt bereiken.

Bel voor een afspraak : 06-53617664.

IGOP-Coaching.jpg
bottom of page