top of page

Leergang in Denkadviseren
 

Dit is de opvolger van de sinds 1984 jaarlijks gegeven 10-daagse LIK: de opleiding tot Denkadviseur Met ingang van 2022 wordt deze 10-daagse Leergang aangeboden door drs. Jorrit Stevens, in samenwerking met dr. Edu Feltmann. Zie hierover de nieuwe website:  www.DENKADVISEREN.NL  (opent in nieuw venster)

 

 

Deze Leergang duurt 10 dagen (5 blokjes van twee aaneengesloten dagen) in de maanden januari t/m mei 2024. De Leergang wordt gegeven aan groepen van 5 tot 12 deelnemers, met open inschrijving via een individueel intakegesprek.

 

Het is een kaderverruimende leerervaring voor o.a. professionele organisatie-adviseurs, coaches, trainers en interimmers . Voor hen betekent 'leren denkadviseren' vaak ook het 'leren relativeren' van enkele gangbare opvattingen en gewoonten in hun vak.

1. WAT is DENKADVISEREN?

 

Denkadviseren is een taalkundig 'uit de pas lopende' wijze van adviseren waarin de 'interventies' van de adviseur kunnen werken als een verleidende impuls voor de adviesvrager tot ontstroeven en veranderen van diens gedachten, overtuigingen en verlangens betreffende diens situatie/organisatie/probleem. In een denkadviesgesprek bedenkt de klant daardoor zelf het voor haar/hem/hun meest aantrekkelijke advies of antwoord op de adviesvraag.

 

Een denkadviseur werkt vanuit aandacht voor het discours en de taalhandelingen van de klanten en niet of nauwelijks vanuit organisatie- en/of veranderkundige deskundigheid. Daarin verschilt denkadviseren van organisatieadvieswerk. Het is toegepaste taalfilosofie, een 'psycho-linguïstische' bezigheid.

2. INHOUD van de Leergang in Denkadviseren

 

Om als denkadviseur te kunnen werken, moet iemand:

 • a. Belangeloos, aandachtig en gastvaardig kunnen zijn (attitude)

 • b. Inzicht hebben in het dominante denken en jargon in organisatieland (kennis)

 • c. Specifieke verbale en mentale vaardigheden kunnen aanbieden (kunde)

 

Deze drie dimensies vormen de inhoud van het leerproject.

Sub a: de houding

 

De houding en het denken van een denkadviseur is, t.o.v. de klant, bij voorkeur: belangeloos, neutraal, onafhankelijk, zelfstandig en poly-paradigmatisch.

Een denkadviseur heeft bijvoorbeeld:

 • Geen eigen belang bij een eventueel ‘resultaat’ voor de klant;

 • Geen oordeel of sympathie/antipathie voor de doelen, waarden, normen, gedragingen van de klant of diens organisatie.

 • Weinig tot geen behoefte aan waardering of bewondering door klanten of anderen, noch de behoefte om zelf steeds ‘succesvol’ te zijn.

 • De innerlijke rust tot niet-doen, tot afstand bewaren en aanwezig zijn zonder eigen prestatiedrang of andere eigen preoccupaties.

 • Een enkelvoudige, directe, ongebonden professionele werkrelatie met de klant, die zo kort duurt als strikt noodzakelijk is.

Hieraan zal worden gewerkt via gerichte feedback, en in zgn. ‘roddeloefeningen’. Dat zijn oefeningen waarin volgens een speciale methode en spelregels, niet-beoordelend wordt geroddeld over de vooronderstellingen en interpretaties in iemands ‘verhaal’, in aanwezigheid van deze verteller (deelnemer), zonder dat deze zich mag mengen in het gesprek van de roddelaars.

Sub b: de kennis

 

De kennis die nodig is voor denkadviseren (bij adviesvragen betreffende het werk, de organisatie en de wensen van mensen, in organisaties) bestaat vooral uit mensenkennis en het kunnen herkennen van de eigenaardigheden van het discours van management.

De theorie hierover en over de praktijk en filosofie van denkadviseren, wordt aangeboden in enkele korte ‘lessen’, en via een bundel artikelen van de hand van de begeleider (zie meer hierover onder 'publicaties', op pagina 7 van de uitvoerige brochure over de LIK).

 

Denkadviseren is vaak meer improvisatie dan een strenge professie. Het is vooral een open houding en een mentaliteit van aandacht, bescheidenheid en humor, plus een creatieve combinatie van begrip én verwondering over allerlei ‘gedoe’ in organisaties.

 

Sub c: het vakmanschap

Het vakmanschap van een denkadviseur toont zich als een combinatie van zes vaardigheden, die in diverse oefeningen zullen worden getraind.

 

 1. Als belangeloze buitenstaander aandacht geven aan het denken van de klant, zonder zich met diens probleem of doel te identificeren of bemoeizuchtig te worden.

 2. Uit het verhaal van de klant kunnen afleiden welke interpretaties voor de klant 'vanzelfsprekend' zijn en in de weg zitten, en verschillende andere zienswijzen kunnen bedenken en eventueel aanbieden.

 3. In het gesprek met de klant dicht bij de taal van de klant blijven én taalkundig ‘uit de pas lopen’.Variëren van: alles nét éven ánders zeggen, tot en met radicaal anders dan de klant het ziet en zegt - en aldus, via dit spelen met taal, interveniëren in het denken van de klant.

 4. Samen met de klant een adviescontract kunnen maken (niet: knecht worden!)

 5. Afwisselend op drie denknivo’s kunnen interveniëren : probleemoplossend, kaderverruimend en bewustzijnontwikkelend. (mono-, poly- en metaparadigmatisch)

 6. Tijdens het adviesgesprek de klant zo nodig helpen onthechten van diens oorspronkelijke (soms lang gekoesterde, vanzelfsprekend geworden) zienswijzen, zelfbeeld, waarden en gewoonten.

 

Wilt u meer informatie over deze Leergang?
Bijvoorbeeld over de doelstelling, opzet, werkwijze, didactiek, intake, etc., dan kunt u de brochure aanvragen via het aanvraagformulier op deze website (zie bij 'Bestel en reserveer') of bij www.denkadviseren.nl 

 

 

DATA, KOSTEN, LOKATIE :
Data in 2024: 18+19 januari; 15+16 februari; 14+15 maart; 18+19 april; 16+17 mei.

Elk blok is op donderdag en vrijdag, incl. de donderdagavond. 

Kosten van deelnemen, p.p.:  € 4.937,00 , inclusief verblijfskosten, exclusief 21% BTW

Lokatie: Conferentiecentrum "Drakenburg", Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn

LIK - IGOP.gif
LIK - IGOP.gif
bottom of page