Introductie “Denkadviseren”

‘Adviseren als taalspel’:

Ontstroevende interventies bij het discours van de klant

(2‐daagse , o.l.v. Edu Feltmann)

Deze workshop biedt een korte kennismaking met de theorie en praktijk van ‘Denkadviseren’, zoals beschreven in het boek:“Denkadviseren: over de relaties tussen de taal, het denken en de problemen van mensen in organisaties”, van Feltmann, Lubbers, Metsemakers en   Dijkgraaf. Uitgave Mediawerf, Amsterdam, 2010. Het boek is o.a. verkrijgbaar via Managementboek.

 

Het te onderzoeken dilemma betreft de vraag hoe je als (organisatie)adviseur (de verleiding)   kan voorkomen je zeer deskundig en betrokken te gaan bemoeien met het oplossen van de   problemen en/of met het veranderen van de organisatie van je klant of ‘opdrachtgever’, terwijl   je ook en wellicht primair de waardigheid van  jou zelf en van je klant wilt articuleren.   Denkadviseren is een mogelijk antwoord bij dit lastige en vaak ‘vergeten’ dilemma.   De oefeningen in deze workshop bestaan in essentie uit het taalfilosofisch analyseren van de   taal en het denken van een klant, wanneer deze zijn 'probleem' aan de adviseur vertelt, en het   vervolgens belangeloos daarop reageren met ‘talige interventies’, die de klant (zouden)   kunnen verleiden tot het zelf bedenken van een of meer andere ‘zienswijzen’ op zijn situatie   en ‘probleem’.

 

Mensen die advies vragen ‐ wij noemen hen 'klanten' ‐ geven doorgaans aan hun adviseur een   verbale 'rondleiding' door wat zij als hun 'werkelijkheid' ervaren. Zij doen dat meestal in de   taal en volgens denkregels en opvattingen, die in die werkelijkheid (bijvoorbeeld in hun   professie of in hun organisatie) als normaal en als vanzelfsprekend gelden. Ofwel: zij spreken   de adviseur toe in hun eigen 'discours'.

 

In deze workshop bestuderen wij vooral het professionele 'discours' van managers. Daarbij zal   blijken dat veel 'management‐problemen' het gevolg zijn van het automatisch gebruiken van ‐   en 'vast zitten' in – dit eigen vak‐discours.   

 

Vervolgens onderzoeken wij welke taal (van de adviseur) tijdens het adviesgesprek de klant kan verleiden enige 'speling' te brengen in de 'codes' van  zijn discours, zodat er   een ‘advies’ kan groeien, of plotseling kan oplichten, in het brein van de klant, omdat deze nu   zijn eigen denkkracht en fantasie vrijer kan gebruiken dan binnen de codes van zijn   professionele discours mogelijk was. Zo kan al tijdens het eerste gesprek met een denkadviseur bij de klant een bevrijdend moment van poëtica ontstaan!

 

N.B.: Bovenstaande ‘inhoud’ van deze 2‐daagse workshop is een selectie uit de belangrijkste elementen van de LIK, de 10 daagse opleiding tot Denkadviseur. Deze workshop is een goede voorbereiding op de LIK. 

 

Deelname aan deze workshop verplicht echter niet tot deelname aan de LIK (en ook kan iemand deelnemen aan de LIK zonder eerst de workshop te hebben gedaan. Men kan zich dus inschrijven voor deze introductieworkshop zonder tegelijk in te schrijven voor de LIK. Na afloop van de workshop kan men desgewenst daarmee volstaan, of zich later aanmelden voor deelname aan de LIK. 

Meer info? Brochure aanvragen?

CONTACT 

ADRES

IGOP B.V.

Dr. C. E. (Edu) Feltmann

Levantkade 219

1019 MG  Amsterdam

BEZOEK OP AFSPRAAK

CONTACT

T : 020-3348594

M: 06-53617664

  • LinkedIN Edu Feltmann IGOP

Privacyverklaring.pdf -->

ROUTE

CONTACTFORMULIER

© 2020  IGOP B.V.