top of page

INTRODUCTIE DENKADVISEREN
— Adviseren als taalspel 
Ontstroevende interventies bij het discours van de klant
(dag o.l.v. Jorrit Stevens, m.m.v. Edu Feltmann)

29 sept. 2023

Deze training biedt een korte kennismaking met de theorie en praktijk van ‘Denkadviseren’, zoals beschreven in het boek:“Denkadviseren: over de relaties tussen de taal, het denken en de problemen van mensen in organisaties”, van Feltmann, Lubbers, Metsemakers en   Dijkgraaf. Uitgave Mediawerf, Amsterdam, 2010. Het boek is o.a. verkrijgbaar via Managementboek.

 

In deze training onderzoeken we hoe je als organisatie)adviseur (de verleiding) kan voorkomen je zeer deskundig en betrokken te gaan bemoeien met het oplossen van de problemen en/of met het veranderen van de organisatie van je klant of ‘opdrachtgever’, terwijl je ook en wellicht primair de waardigheid van jou zelf en van je klant wilt articuleren.   Denkadviseren is een mogelijk antwoord bij dit lastige en vaak ‘vergeten’ dilemma.   De oefeningen in deze training bestaan in essentie uit het taalfilosofisch analyseren van de taal en het denken van een klant, wanneer deze zijn 'probleem' aan de adviseur vertelt, en het  vervolgens belangeloos daarop reageren met ‘talige interventies’, die de klant (zouden)   kunnen verleiden tot het zelf bedenken van een of meer andere ‘zienswijzen’ op zijn situatie   en ‘probleem’.

 

Mensen die advies vragen ‐ wij noemen hen 'klanten' ‐ geven doorgaans aan hun adviseur een   verbale 'rondleiding' door wat zij als hun 'werkelijkheid' ervaren. Zij doen dat meestal in de   taal en volgens denkregels en opvattingen, die in die werkelijkheid (bijvoorbeeld in hun   professie of in hun organisatie) als normaal en als vanzelfsprekend gelden. Ofwel: zij spreken   de adviseur toe in hun eigen 'discours'.

 

In deze training bestuderen wij vooral het professionele 'discours' van managers. Daarbij zal   blijken dat veel 'management‐problemen' het gevolg zijn van het automatisch gebruiken van ‐   en 'vast zitten' in – dit eigen vak‐discours.   

 

Vervolgens onderzoeken wij welke taal (van de adviseur) tijdens het adviesgesprek de klant kan verleiden enige 'speling' te brengen in de 'codes' van  zijn discours, zodat er   een ‘advies’ kan groeien, of plotseling kan oplichten, in het brein van de klant, omdat deze nu   zijn eigen denkkracht en fantasie vrijer kan gebruiken dan binnen de codes van zijn   professionele discours mogelijk was. Zo kan al tijdens het eerste gesprek met een denkadviseur bij de klant een bevrijdend moment van poëtica ontstaan!

 

N.B.: Bovenstaande ‘inhoud’ van deze 1-dags training is een selectie uit de belangrijkste elementen van de

         10-daagse Leergang in Denkadviseren. Deze training is een goede voorbereiding op die Leergang.. 

 

Deelname aan deze training verplicht echter niet tot deelname aan de 10-daagse en ook kan iemand deelnemen aan de Leergang zonder eerst de training te hebben gedaan. Men kan zich dus inschrijven voor deze introductietraining zonder tegelijk in te schrijven voor de Leergang. Na afloop van de training kan men desgewenst daarmee volstaan, of zich later aanmelden voor deelname aan de Leergang. 

Meer info? Brochure aanvragen?
Training 29 September 2023

Bedankt! Bericht verzonden.

Meld je aan!

29 sept

2023

bottom of page